Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

I Kastanjely arbejder vi anerkendende og med et teoretisk afsæt i tilknytningsteorien. Det betyder, at vi er optaget af relationer, og derfor er vi opmærksomme på, at alle børn oplever at have trygge relationer i her Kastanjely. Vi tager ansvar for at etablere disse trygge relationer. Vi har ydermere fokus reparere på de relationer, der oplever et brud.

Vi arbejder yderligere med tanken om ’zone for nærmeste udvikling’. Det betyder, at vi ser på, hvad barnet kan, og hvad barnet kan med hjælp. Ud fra denne viden kan vi tilrettelægge aktiviteter og forløb, der understøtter hver enkelt barns positive udviklingskurve.

Vi arbejder ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, og vores hverdag er struktureret og planlagt ud fra denne.

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg