Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Vi gør os umage med at inddrage vores forældre i børnenes hverdag i Børnehuset Kastanjely. I hele huset har vi visualiseret, hvad børnene beskæftiger sig med - lige fra vores årshjul til daglige beskrivelser af det pædagogiske arbejde samt billeder af børnene i aktiviteter.

Vores forældre er vigtige, og Kastanjely har en historie med deltagende og engagerede forældre. I Kastanjely har vi et forældreråd, som 4 gange om året holder møde med ledelsen, hvor vi gennemgår og planlægger fester og andre arrangementer. Vi drøfter også små daglige dilemmaer, hvor vi er nysgerrige på forældrenes perspektiv. Alle er velkomne i forældrerådet. Vi har valgt, at der er ikke noget maksimum for antal af medlemmer.

Vi er ligeledes rigt repræsenteret i Klyngens bestyrelse. Det er en fælles bestyrelse, hvor vi kraftigt opfordrer til, at der er repræsentanter fra hvert hus i klyngen. Her afholdes der ligeledes møder 4 gange om året. Her drøftes budget, pædagogiske tilsyn og klyngens hverdag

Sådan samarbejder vi med forældrene

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg